Κόσμος 47 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 403
Συνολικός αριθμός χωριών: 9.368 (23.25 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 8.134
Χωριά βαρβάρων: 1.234
Χωριά με bonus: 869
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 268 ημέρες
Χρήστες on-line: 18
Αριθμός μηνυμάτων: 64.892 (161.02 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 25.088 (62.25 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 1.721 (4.27 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.519 (3.77 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 49
Αριθμός παικτών σε φυλές: 232
Συνολικοί πόντοι: 72.241.197 (179.259 ανά παίκτη, 7.711 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.550.066.776
 • 1.620.560.341
 • 1.672.235.082
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 20,801 εκατ.
 • 13,485 εκατ.
 • 14,588 εκατ.
 • 12,866 εκατ.
 • 2,120 εκατ.
 • 7,058 εκατ.
 • 144.109
 • 4,533 εκατ.
 • 947.523
 • 117.172
 • 928
 • 2.377
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 51614
 • 33460
 • 36198
 • 31925
 • 5261
 • 17514
 • 358
 • 11249
 • 2351
 • 291
 • 2
 • 6
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 2220
 • 1439
 • 1557
 • 1373
 • 226
 • 753
 • 15
 • 484
 • 101
 • 13
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: siskky
Η νεότερη φυλή: 111

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 18:25