Κόσμος 47 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 226
Συνολικός αριθμός χωριών: 9.672 (42.80 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 9.431
Χωριά βαρβάρων: 241
Χωριά με bonus: 897
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 330 ημέρες
Χρήστες on-line: 19
Αριθμός μηνυμάτων: 82.924 (366.92 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 24.158 (106.89 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 1.900 (8.41 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 2.521 (11.15 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 30
Αριθμός παικτών σε φυλές: 151
Συνολικοί πόντοι: 87.168.403 (385.701 ανά παίκτη, 9.012 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.442.847.728
 • 1.575.037.836
 • 1.723.834.770
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 29,119 εκατ.
 • 17,350 εκατ.
 • 14,731 εκατ.
 • 21,105 εκατ.
 • 3,199 εκατ.
 • 7,209 εκατ.
 • 214.974
 • 6,284 εκατ.
 • 1,039 εκατ.
 • 128.071
 • 779
 • 2.898
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 128846
 • 76769
 • 65181
 • 93384
 • 14157
 • 31899
 • 951
 • 27804
 • 4595
 • 567
 • 3
 • 13
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 3011
 • 1794
 • 1523
 • 2182
 • 331
 • 745
 • 22
 • 650
 • 107
 • 13
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: elit
Η νεότερη φυλή: Al-Q

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 19:15