Κόσμος 47 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 2945
Συνολικός αριθμός χωριών: 4.479 (1.52 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 2.961
Χωριά βαρβάρων: 1.518
Χωριά με bonus: 434
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 26 ημέρες
Χρήστες on-line: 244
Αριθμός μηνυμάτων: 46.121 (15.66 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 16.775 (5.70 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 37.792 (12.83 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.484 (0.50 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 116
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.792
Συνολικοί πόντοι: 2.347.212 (797 ανά παίκτη, 524 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 8.605.394
 • 9.046.967
 • 9.495.492
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 440.344
 • 395.954
 • 449.886
 • 38.938
 • 150.266
 • 191.045
 • 1.027
 • 1.117
 • 19.011
 • 7.268
 • 1.902
 • 73
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 150
 • 134
 • 153
 • 13
 • 51
 • 65
 • 0
 • 0
 • 6
 • 2
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 98
 • 88
 • 100
 • 9
 • 34
 • 43
 • 0
 • 0
 • 4
 • 2
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: King Crowley
Η νεότερη φυλή: ΙΕ.ΛΟ

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων σήμερα στις 18:38