Κόσμος 47 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 147
Συνολικός αριθμός χωριών: 9.738 (66.24 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 9.737
Χωριά βαρβάρων: 1
Χωριά με bonus: 902
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 391 ημέρες
Χρήστες on-line: 11
Αριθμός μηνυμάτων: 97.498 (663.25 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 28.510 (193.95 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 10.813 (73.56 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 3.716 (25.28 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 20
Αριθμός παικτών σε φυλές: 117
Συνολικοί πόντοι: 94.186.727 (640.726 ανά παίκτη, 9.672 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.684.845.313
 • 1.814.621.483
 • 1.972.005.453
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 32,928 εκατ.
 • 19,904 εκατ.
 • 13,276 εκατ.
 • 26,480 εκατ.
 • 3,763 εκατ.
 • 6,556 εκατ.
 • 190.600
 • 7,444 εκατ.
 • 1,059 εκατ.
 • 177.317
 • 640
 • 3.645
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 223998
 • 135400
 • 90311
 • 180134
 • 25598
 • 44599
 • 1297
 • 50637
 • 7205
 • 1206
 • 4
 • 25
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 3381
 • 2044
 • 1363
 • 2719
 • 386
 • 673
 • 20
 • 764
 • 109
 • 18
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: elit
Η νεότερη φυλή: REC

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 12:54