Κόσμος 47 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1593
Συνολικός αριθμός χωριών: 7.032 (4.41 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 2.787
Χωριά βαρβάρων: 4.245
Χωριά με bonus: 660
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 81 ημέρες
Χρήστες on-line: 89
Αριθμός μηνυμάτων: 94.358 (59.23 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 26.245 (16.48 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 38.995 (24.48 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 473 (0.30 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 95
Αριθμός παικτών σε φυλές: 841
Συνολικοί πόντοι: 11.023.921 (6.920 ανά παίκτη, 1.568 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 92.369.821
 • 102.286.576
 • 92.864.966
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 2,851 εκατ.
 • 1,928 εκατ.
 • 2,419 εκατ.
 • 813.716
 • 544.135
 • 1,137 εκατ.
 • 38.205
 • 366.704
 • 135.924
 • 32.721
 • 1.473
 • 837
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 1789
 • 1211
 • 1519
 • 511
 • 342
 • 714
 • 24
 • 230
 • 85
 • 21
 • 1
 • 1
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 405
 • 274
 • 344
 • 116
 • 77
 • 162
 • 5
 • 52
 • 19
 • 5
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: loukas1001
Η νεότερη φυλή: dddd

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων σήμερα στις 13:40